‘ക്യാപ്റ്റനി’ൽ ജയസൂര്യ അനശ്വരമാക്കിയ വി.പി സത്യൻ ആരാണ് ?

വീഡിയോ കാണാം…